Mutant Dünyası

Dünyaya bir göktaşı isabet etmiş, insanlar on sene boyunca sığınaklarda yaşamak zorunda kalmışlardır. Tekrar sığınaklardan dışarı çıktıklarında ise dünya yaratıkların eline geçmiş durumdadır. Artık bir savaş kaçınılmaz olmuştur.

Yorumlar